POKAZY NA ZAKOŃCZENIE WARSZTATÓW TAŃCA NOWOCZESNEGO DZIKI JUNIOR 

SCENA KAMERALNA 

 

 

 
Teatr Muzyczny JUNIOR
 

DZIKI JUNIOR

prowadzą: Wioleta Fiuk i Patryk Gacki

 

Dziki Junior to teatr tańca stworzony ramach działalności edukacyjnej Teatru Muzycznego JUNIOR dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych, w którym mogą rozwijać swoje umiejętności. Celem zajęć jest stworzenie spektakli tanecznych, które zaprezentowane zostaną na scenie Teatru Muzycznego w Gdyni. Rodzaje tańca jakie uczone są w ramach warsztatów to: taniec współczesny, balet, modern, jazz oraz technika charakterystyczna dla teatru tańca „Dzikistyl Company”.
Warsztat poszerzony jest o ćwiczenia aktorskie i teatralne.
Praca nad spektaklem stanowi wspólny mianownik poszczególnych etapów warsztatu, ponieważ uczestnicy biorą udział w procesie powstawania dzieła choreograficznego na każdym jego etapie (praca z tematem, budowanie materiału ruchowego, inscenizacja, występ).

 

Prowadzimy warsztaty dla Uczestników w kilku grupach wiekowych:

Wiek uczestników często traktujemy „intuicyjnie”,
o przydzieleniu do poszczególnych grup decydują prowadzący zajęcia.

 

Początek zajęć 9 października

Zajęcia odbywają się raz w tygodniu w poniedziałki według planu dla grup wiekowych:

GRUPA I       wiek   9 – 10 lat                     godz. 16.3o – 17.3o               koszt 450 zł za II semestr

GRUPA II      wiek 11 – 13 lat                     godz. 17.3o – 19.oo               koszt 600 zł za II semestr

GRUPA III    wiek 14 – 16 lat                     godz. 19.oo – 20.3o               koszt 600 zł za II semestr

GRUPA IV     wiek 17 – 19 lat                     godz. 20.3o – 22.oo               koszt 600 zł za II semestr

 

Wioleta Fiuk i Patryk Gacki - zawodowi tancerze i choreografowiektórzy tworzą w obszarach teatru tańca, teatru dramatycznego, musicalu oraz tańca rozrywkowego.  Tworzą autorskie spektakle teatru tańca oraz ruch sceniczny do spektakli dramatycznych w całej Polsce. Można ich również zobaczyć w spektaklu  „Wiedźmin” w Teatrze Muzycznym w Gdyni. Wioleta Fiuk została też choreografem w legendarnym programie telewizyjnym You Can Dance - Nowa Generacja.  

 

KARTA ZGŁOSZENIA na warsztaty DZIKI JUNIOR 
tutaj do pobrania 


KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETW. DANYCH OSOB. 
tutaj do pobrania

  

REGULAMIN
uczestnictwa w zajęciach DZIKI JUNIOR w Teatrze Muzycznym Junior

 • Uczestnictwo w zajęciach Teatru Muzycznego Junior jest dobrowolne.
 • Uczestnictwo w zajęciach wymaga pisemnej zgody Rodziców lub Opiekuna
  (imię i nazwisko rodzica lub opiekuna na karcie zgłoszenia) 
  Proszę nie skanować(!)dokumentów (odręczny podpis jest niewłaściwy)
 • Rezerwacja miejsc dokonywana jest na podstawie
  prawidłowo wypełnionej i podpisanej na komputerze KARTY ZGŁOSZENIA
  oraz KLAUZULI O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
  (podpis = imię i nazwisko rodzica lub opiekuna wpisane również komputerowo!) przesłanych na adres This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

            najpóźniej do dnia 5 października 2023 r.!

 • Nadesłanie do Teatru JUNIOR podpisanej karty zgłoszenia jest równoznaczne
  z akceptacją warunków zawartych w Regulaminie uczestnictwa.
 • Płatność za zajęcia należy dokonać po pierwszych zajęciach, za pierwszy semestr
  z góry, najpóźniej do 29 lutego 2024 r.

  na konto bankowe
  Bank PKO BP S.A. ul. Jerzego Waszyngtona 17, 81-342 Gdynia

aktualny nr konta:

43 1020 1811 0000 0602 0337 6365

adres odbiorcy:

Teatr JUNIOR

Plac Grunwaldzki 1

81-372 Gdynia

tytułem:

DZIKI JUNIOR  oraz imię i nazwisko UCZESTNIKA

 

 • Nie można dołączyć do grupy po rozpoczęciu semestru, chyba że za zgodą prowadzącego, w indywidualnych przypadkach.
 • W przypadku uzasadnionej rezygnacji z warsztatów Uczestnik może ubiegać się
  o częściowy zwrot, stosunkowo do wpłaconej kwoty, jednak nie większy niż 50%.
 • Na zajęciach obowiązuje wygodny strój, odpowiedni do poszczególnych zajęć warsztatowych, określony przez Instruktora.
 • Pedagodzy oczekują przy wejściu służbowym i prowadzą Uczestników do sali gdzie odbywają się warsztaty, dlatego należy przychodzić punktualnie.
  Na teren Teatru wpuszczani są wyłącznie Uczestnicy zajęć.
 • Uczestnik ma obowiązek przestrzegania obowiązujących w Teatrze przepisów BiHP oraz P-poż.
 • Teatr przetwarza dane osobowe w postaci imienia i nazwiska, roku urodzenia, adresu zamieszkania dziecka oraz numeru telefonu rodziców/opiekuna, adresu e-mail rodziców/opiekuna. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach organizacyjnych i administracyjnych Teatru.
 • Uczestnik przenosi na Teatr nieodpłatne prawa do rozporządzania wszystkimi materiałami, na których utrwalono pracę i wizerunek uczestnika dla celów archiwalnych, reklamowych i promocyjnych Teatru Muzycznego Junior.

 

*Wejście na zajęcia od strony Kamiennej Góry - WEJŚCIE SŁUŻBOWE 

**UWAGA do rodziców najmłodszych dzieci:

Prosimy ograniczyć do minimum konieczność przebierania się w teatrze,
najlepszy strój dla uczestników zajęć to wygodne getry, podkoszulka i zmienne obuwie. Warto też mieć pojemniczek z wodą.
Prosimy przyprowadzać dzieci nie wcześniej niż 15 minut i nie później niż 5 minut przed zajęciami.

 

kierownik edukacyjny i artystyczny
Teatru Muzycznego JUNIOR
Małgorzata Ryś
tel. 58 78 55 815
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

Pokaz na zakończenie warsztatów tańca ,,Dziki Junior"
do muzyki na żywo.