Doktor nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce (2004), doktor habilitowany nauk społecznych w zakresie nauk o polityce (2018). Pracownik naukowy Instytutu Nauk Politycznych Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego, w latach 2012-2016 zastępca dyrektora INP UW ds. naukowych i współpracy z zagranicą, od 1 października 2016 prodziekan WNPiSM ds. finansowych i rozwoju. W pracy zawodowej zajmuje się historią najnowszą Polski i świata, polityką kulturalną i zagadnieniem wolności w sztuce. W kręgu zainteresowań pozostają związki sztuki i polityki, ze szczególnym zwróceniem uwagi na relacje teatru i polityki. Autor kilkudziesięciu prac i artykułów naukowych oraz popularyzujących naukę. Autor książek: Środowisko teatru w okresie stanu wojennego (2005), Polityki kulturalne a wolność wypowiedzi artystycznej w Polsce w latach 1989-2015 (2017). Współpracował z wieloma instytucjami kultury. Stały współpracownik, jako dramaturg, reżysera Michała Zadary i choreografa Krzysztofa Pastora. Współzałożyciel Stowarzyszenia Międzynarodowych Inicjatyw Kulturalnych. Od roku 2014 współtworzy Festiwal Teatrów Studenckich START, od roku 2016 jego dyrektor artystyczny.