Wyślij nam swoje zdjęcie, a my wyświetlimy je w przerwie „Piotrusia Pana” 1 czerwca!

Wyślij zdjęcie, w którym zaprezentujesz / zaprezentujecie nam, jak wygląda 𝐝𝐳𝐢𝐞𝐜𝐢𝐞̨𝐜𝐚 𝐫𝐚𝐝𝐨𝐬́𝐜́, a my wyświetlimy je w przestrzeni Dużej Sceny w przerwie spektaklu!
 
𝐍𝐚𝐣𝐩𝐢𝐞𝐫𝐰 𝐳𝐚𝐩𝐨𝐳𝐧𝐚𝐣 𝐬𝐢𝐞̨ 𝐳 𝐤𝐢𝐥𝐤𝐨𝐦𝐚 𝐳𝐚𝐬𝐚𝐝𝐚𝐦𝐢:
 
- 𝐳𝐚𝐛𝐚𝐰𝐚 𝐬𝐤𝐢𝐞𝐫𝐨𝐰𝐚𝐧𝐚 𝐣𝐞𝐬𝐭 𝐝𝐨 𝐨𝐬𝐨́𝐛 𝐩𝐨𝐬𝐢𝐚𝐝𝐚𝐣𝐚̨𝐜𝐲𝐜𝐡 𝐛𝐢𝐥𝐞𝐭𝐲 𝐧𝐚 „𝐏𝐢𝐨𝐭𝐫𝐮𝐬𝐢𝐚 𝐏𝐚𝐧𝐚” 𝐠𝐫𝐚𝐧𝐞𝐠𝐨 𝟏 𝐜𝐳𝐞𝐫𝐰𝐜𝐚 𝟐𝟎𝟐𝟒 - 𝐧𝐚 𝐨𝐬𝐨𝐛𝐲 𝐩𝐫𝐳𝐲𝐜𝐡𝐨𝐝𝐳𝐚̨𝐜𝐞 𝐭𝐞𝐠𝐨 𝐝𝐧𝐢𝐚 𝐧𝐚 𝐤𝐨𝐧𝐜𝐞𝐫𝐭 „𝐏𝐚𝐧 𝐃𝐢𝐬𝐧𝐞𝐲 𝐙𝐚𝐩𝐫𝐚𝐬𝐳𝐚” 𝐜𝐳𝐞𝐤𝐚𝐣𝐚̨ 𝐢𝐧𝐧𝐞 𝐧𝐢𝐞𝐬𝐩𝐨𝐝𝐳𝐢𝐚𝐧𝐤𝐢
- 𝐳𝐝𝐣𝐞̨𝐜𝐢𝐞 𝐰𝐲𝐬́𝐥𝐢𝐣 𝐧𝐚 𝐚𝐝𝐫𝐞𝐬 𝐨𝐭𝐰𝐚𝐫𝐭𝐲@𝐦𝐮𝐳𝐲𝐜𝐳𝐧𝐲.𝐨𝐫𝐠, 𝐰 𝐭𝐲𝐭𝐮𝐥𝐞 𝐰𝐩𝐢𝐬𝐮𝐣𝐚̨𝐜: 𝐃𝐳𝐢𝐞𝐜𝐢𝐞̨𝐜𝐚 𝐫𝐚𝐝𝐨𝐬́𝐜́
- 𝐦𝐚𝐬𝐳 𝐜𝐳𝐚𝐬 𝐝𝐨 𝐩𝐢𝐚̨𝐭𝐤𝐮, 𝟐𝟒 𝐦𝐚𝐣𝐚 𝐝𝐨 𝐠𝐨𝐝𝐳. 𝟏𝟎:𝟎𝟎
- 𝐰𝐲𝐬𝐲ł𝐚𝐣𝐚̨𝐜 𝐳𝐝𝐣𝐞̨𝐜𝐢𝐞, 𝐰𝐲𝐫𝐚𝐳̇𝐚𝐬𝐳 𝐳𝐠𝐨𝐝𝐞̨ 𝐧𝐚 𝐮𝐩𝐮𝐛𝐥𝐢𝐜𝐳𝐧𝐢𝐞𝐧𝐢𝐞 𝐰𝐢𝐳𝐞𝐫𝐮𝐧𝐤𝐮
- 𝐩𝐨𝐤𝐚𝐳 𝐳𝐝𝐣𝐞̨𝐜́ 𝐛𝐞̨𝐝𝐳𝐢𝐞 𝐰𝐲𝐬́𝐰𝐢𝐞𝐭𝐥𝐚𝐧𝐲 𝐰 𝐩𝐫𝐳𝐞𝐫𝐰𝐢𝐞 𝐬𝐩𝐞𝐤𝐭𝐚𝐤𝐥𝐮 „𝐏𝐢𝐨𝐭𝐫𝐮𝐬́ 𝐏𝐚𝐧” 𝟏 𝐜𝐳𝐞𝐫𝐰𝐜𝐚 𝟐𝟎𝟐𝟒 𝐰 𝐩𝐫𝐳𝐞𝐬𝐭𝐫𝐳𝐞𝐧𝐢 𝐃𝐮𝐳̇𝐞𝐣 𝐒𝐜𝐞𝐧𝐲
 
Pokaż nam, co oznacza Dziecięca Radość w Twoim, Waszym wydaniu!