Z ogromnym smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci naszego Kolegi i wieloletniego pracownika Teatru Muzycznego

koncertmistrza, wiolonczelisty JANUSZA SWIŁŁO

Wyrazy głębokiego współczucia dla Rodziny

składa Dyrekcja i Zespół

Teatru Muzycznego im. Danuty Baduszkowej w Gdyni